UNU MONDO

Kunlaboro kun aliaj organizoj

 

[Hejmpaĝo de UNU MONDO]

 


 

Jen listo de organizoj, kiuj havas parte tre similajn celojn kiel UNU MONDO kaj kun kiuj ni povus kunlabori. Facile eblus plilongigi la liston – niaj ebloj por kunlaboro estas senlimaj. Ĉe kelkaj organizoj, mi aldonis proponon de unua paŝo al kunlaboro. La indikitaj retpaĝoj estas en Esperanto, se nenio alia estas indikita.

 

Pri niaj rilatoj al aliaj esperantaj organizoj, vidu ankaŭ ĉi tie.

 


 

Eŭropo - Demokratio - Esperanto (EDE). UNU MONDO naskiĝis el la sino de EDE kaj lernis de ĝi, ke esperantistoj povas esti sufiĉe fortaj por partopreni en gravaj balotoj – almenaŭ kun la rezulto, ke niaj idealoj diskoniĝas. UNU MONDO subtenas la strebadon de EDE al efika kaj justa kompreniĝo en EU. Kie EDE estas pli forta ol UNU MONDO, ni povas subteni ĝin anstataŭ mem partopreni en balotoj. Eventuale EDE povus farigi suborganizo de UNU MONDO.

 

Universala Esperanto-Asocio (UEA). Ĝia Manifesto de Prago bone harmonias kun la celoj de UNU MONDO. Ni fariĝu faka asocio kunlaboranta kun UEA.

 

Fondaĵo Mondo [germanlingva retejo]. Tiu ĉi esperantista fondaĵo subtenas i.a. evoluan kunlaboron kaj kompreniĝon inter la popoloj. Ĝi ebligis al ni fondi kiel subfondaĵon la Fondaĵon UNU MONDO, kiu subtenas tutmonde projektojn konformajn al la celoj de UNU MONDO.

 

Germana Esperanto-Asocio (GEA). Ĝiaj gvidprincipoj bone harmonias kun la celoj de UNU MONDO. Germana sekcio de UNU MONDO laŭeble estu faka organizo de GEA (kion EDE ĝis nun ne deziris). Kompreneble kunlaboro eblas ankaŭ kun aliaj landaj sekcioj de UEA.

 

Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT)

 

Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE)

 

Monda Solidareco kontraŭ la Malsato (MSM)

 

Civitanoj de la Mondo. Ni povus aliĝi al ĝia Konsulta Asembleo ĉe la Kongreso de la Popoloj (ASKOP).

 

Mondfederalista Movado. [anglalingva retejo]

 

Kampanjo por la Establo de Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj. En aprilo 2010, UNU MONDO subskribis la la alvokon.

 

Tutmonda Etika Fondaĵo. Asocio por interreligia kompreniĝo.

 

Tutmonda Marshall-Plano. Iniciativo por „mondo en ekvilibro“. Ni povas subskibi kiel subtenanta organizo.

 


 

Projektoj de evolua kunlaboro

 

Bona Espero. Infanvilaĝo en Brazilo.

 

Nabouba. Projekto por orfoj en Benino.

 

Lernejo en Koĝi. Helpo al sinhelpo en Benino.

 

InfanRevo. Iniciativo por orfoj kaj stratinfanoj en Benino, de Afrika Centro Mondcivitana.

 

Mazingira. Organizo en Tanzanio por konstrui akvoputojn, doni mikrokreditojn, konstrui lernejon kaj eduki orfojn.

 

Esperanto en Evoluo. Fondaĵo subtenanta projektojn por trovi financajn rimedojn favore al al disvastigo de Esperanto ekz. en Burundio, vidu ankaŭ ĉi tie.

 

Homarcelagadoj. Projekto por orfoj, blindaj infanoj kaj disvastigo de Esperanto en DR Kongo, iniciatita de Emile Malanda; ligilo sekvos ĉi tie post nelonge.

E-vid-ente. Blindula agado de Jacques Tuinder. 


 

Pliaj organizoj

 

Krome eblas kunlabori kun abundo da pliaj organizoj, ekzemple E@I, la Esperanta Civito, religiaj Esperanto-organizoj kiel Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI), Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Bahaa Esperanto-Ligo (BEL) aŭ Oomoto, Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio (TEVA) - kaj sennombraj pliaj organizoj.

 


 

Deklaroj

 

Jen kelkaj deklaroj, kiujn ni povus plejparte aŭ komplete akcepti:

 

Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj

 

Universala Deklaracio pri Lingvaj Rajtoj

 

Agendo 21. Agadprogramo por daŭripova evoluo, de la UN-Konferenco en Rio de Janeiro en 1992 (eble tro pozitiva pri gentekniko kaj atomenergio). Kompleta esperanta traduko de la teksto verŝajne ne haveblas.

 

Ĉarto de la Tero

 


 

Wiesbaden (Germanio), 2009-10-23; lastaj ŝanĝoj: 2010-05-02

 

Ulrich Matthias <um (ĉe) unu-mondo.org>

 

Respondecas pri tiu ĉi retejo (sed ne pri eksteraj paĝoj) / verantwortlich für diese Website (nicht jedoch für externe Seiten): Ulrich Matthias, Rückertstr. 6, DE-65187 Wiesbaden, http://www.u-matthias.de.